Josef August Villiam Axtelius

Född den 18/4 1882 i Kalmar stadsf.

 

Både Josef och hans maka, Maria Jönsson dog den 5/3 1928 i Råå, Helsingborg, i sviterna efter en motorcykelolycka vid en obevakad järnvägsövergång i Teckomatorp. Josef arbetade hos sin far som sina bröder. År 1912 flyttade han till Råå och startade en verkstad där han tillverkade trådarbeten.