Heda Kyrka

Sveno Nicolai Axstelius

Född den 28/3 1633 i Högby.

 

Sveno Nicolai blev prästvigd den 28/3 1667 och blev sedermera komminister i Heda 1668.

Han dog år 1711 liksom hans fru, Veronica, pesten tog deras liv.

 

Utdrag ur AB Östgöta Corspondens Boktryckeri bok nr: 421068

”Linköpings stifts Herdaminne av Johan Westerlund, Prost i Skenninge femte delen andra häftet, Linköping 1943.

Framför Heda-kyrkas södra dörr ligger en illa medfaren och delvis utnött grafsten öfer komminister Axtelius och hans maka. Grafstenen är flyttad 1950 in i kyrkan. Ligger i golvet innan om östra dörren. Röks Pastorat, Komminister i Heda”.

 

(Det ligger ca 2 mil söder om Vadstena) Det enda läsliga på denna sten är följande vers:

 

Them ringom warit huld

En ringa predikant Predikar nu I mull

Hwilket ei är osant Åhr Siuttonhundra elf The begge äro döda

Och Herren gjorde slut På Herr Axtelii Börda